Tukimuodot


YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO

– päivähoidon tuottaja, yksityisyrittäjä, huolehtii itse veronsa, sosiaalikulunsa ja eläkevakuutuksensa

– ei hakuaikaa hoitoon (kunnallisella puolella 4kk hakuaika) eli hoitosuhde voi alkaa koska tahansa

– hoito periaatteessa samanlaista kuin kunnallinen päivähoito

– valvottua yksityistä hoitoa: lain mukaan kunnan edustajan (perhepäivähoidon ohjaaja) tulee tarkistaa koti ja hoitajan sopivuus alalle hoitotyön alkaessa ja pitää yhteyttä jatkossakin

– hoitomaksu maksetaan suoraan hoitajalle sovitun suuruisena

– hoitomaksun suuruus on viime kädessä hoitajan ja vanhempien keskenään päätettävissä

– on olemassa valtakunnallinen hoitomaksusuositus

– hoitomaksusuositus yhdestä lapsesta (hoitoaika 5-9h/pv) 700 – 900 €/kk

Yksityisessä hoidossa olevien lasten tukeminen: TUKIMUODOT

 1. Yksityisen hoidon tuki
 • 172,25 €/kk/lapsi
 • hoitolisä vanhempien tuloista riippuen 0 – 146,11 €/kk
 • tuet korkeintaan hoitomaksun verran
 • kunnallisessa esiopetuksessa olevat 63,93 €/kk ja mahdollisesta hoitolisästä puolet
 • tuki maksetaan kunnan hyväksymälle yksityisen sosiaalipalvelun tuottajalle
 • vanhemmat jotka eivät ole töissä tai opiskele, lapsen hoito-oikeus 20h/vko, siihen tuki on 63,93 €/kk

Kuntalisä Lohjan kaupunki vuonna 2019, 162,27 €. Kuntalisän Kunta maksaa lohjan kunnassa asuvalle lapselle kelan tuen lisäksi.

 1. Kotihoidon tuki
 • alle 3-vuotiaista lapsesta hoitoraha 341,27 €/kk
 • sisarkorotus alle 3-vuotiaasta lapsesta 102,17 €/kk
 • sisarkorotus alle koulu-ikäisestä lapsesta 65,65 €/kk
 • hoitolisä vanhempien tuloista riippuen 0 – 182,64 €/kk
 • tuki maksetaan vanhemmille
 • tuen perusteena “lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa”
 • Perhe voi saada yhdelle lapselle vain jompaa kumpaa tukea, mutta perheen toiselle lapselle voi saada toista tukea (esim. alle 3-v kotihoidontukea ja yli 3-v yksityisen hoidon tukea)
 • Kuntalisä voi olla sekä yksityisen hoidon tuessa että kotihoidontuessa riippuen kunnan omista päätöksistä
 • Molemmat tuet haetaan Kelasta
 • Maksupäivä kuun viimeinen arkipäivä

KELA: www.kela.fi

      3.   Palveluseteli

 • Kunta myöntää palvelusetelin perheelle, joka ostaa päivähoitopalvelua kunnan hyväksymältä hoitajalta.
 • Tällä hetkellä seteleitä ei myönnetä muutenkuin tarveperusteiseti. Tarveperusteisen setelin myöntämisen kriteerit ovat:  1 palvelun sijainti ja liikenneyhteydet. 2 lapsen edun ensisijaisuus (turvallisuus ja terveellisyys) 3 huoltajat haluavat valita vaihtoehtopedagogiikan stainerin tai montessorin. 4 huoltajat haluavat valita perhepäivähoidon eikä kunnallisessa perhepäivähoidossa ole tilaa.
 • Palvelusetelin suuruus riippuu vanhempien tuloista, perheen koosta sekä hoitajan hoitomaksusta / kunnan asettamasta kattohinnasta
 • Palveluseteli maksetaan suoraan hoitajan tilille
 • Palveluseteliä käytettäessä ja hoitajan hoitomaksun ollessa kunnan asettama kattohinta tai alempi, jää vanhempien maksuosuudeksi kunnallisen maksun suuruinen maksu.
 • Palvelusetelin saa myös osapäivähoitopaikkaan, tätä voidaan käyttää esim. jos äiti on äitiyslomalla/hoitovapaalla tai jos toinen vanhemmista on työttömänä. Lapsi saa olla hoidossa 20 tuntia viikossa.

Lohjan kaupunki: www.lohja.fi

 1. Ostopalvelut
 • kunta ostaa yksityisen palvelun tuottajalta hoitopaikan tietylle lapselle yksityisen hoidon hinnoin ja myy paikan kunnallisella hoitomaksulla (0 – 290 €/kk/lapsi)
 • vanhemmilla ei oikeutta muihin hoitotukiin samanaikaisesti
 • vanhemmat ja hoitaja tekevät hoitosopimuksen, samoin kunta ja hoitaja
 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalistä
 • Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain 0 – 350 €/kk/lapsi.
 • Kuntalisää haetaan joko kunnalta tai lakisääteisen yksityisen tuen kanssa Kelalta.
 • Kuntalisän maksaa palvelun tuottajalle joko kunta tai Kela (sama, jolta haetaan).
 • Kuntalisää voi saada joko 11 tai 12 kuukautta vuodessa (yleensä 12 kk).